Tin công nghệ

Nếu cần làm mờ toàn bộ hoặc một phần của ảnh chứa thông tin nhạy cảm, bạn có thể thực hiện trực tiếp trong PowerPoint và đây là cách thực hiện. Làm mờ ảnh hoàn toàn Đầu tiên, mở PowerPoint và điều hướng đến slide chứa ảnh muốn làm mờ. Chọn hình ảnh và bạn […]