Thủ thuật tin học

24Th7 2016

Để có thể thực hiện công việc tính toán dữ liệu trong Excel, kẻ bảng thống kê thì việc bạn nắm rõ các bước thực hiện hay biết thêm nhiều thủ thuật sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả. Chẳng hạn những phím tắt Excel sẽ giúp người dùng rút gọn thao tác làm […]